VVS & Kyla 22

UGEMÄTARE FÖR FLÖDE

Begreppsbestämningar

  • luftbehandlingsinstallation:

    installation som omfattar apparater, kanaler och utrustning för luftbehandling (TNC 95) Luftbehandlingsinstallation ska inte benämnas luftbehandlingsanläggning. Termen luftbehandlingssystem kan användas då man avser funktionen.

  • mätare:

    don som endast presenterar mätvärde lokalt

Till toppen av sidan