VVS & Kyla 22
|
AMA RA
MÄTARE
Generation 
VVS & Kyla 22

UGMÄTARE

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Mätare ska vara utförd så att mätt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange mätare under aktuell kod och rubrik enligt tabell RA... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • absorptionsarea:

  även ekvivalent ljudabsorptionsarea (hos ett rum eller ett föremål däri:) storleken av den yta med absorptionsfaktorn lika med 1, som vid given frekvens och energitäthet absorberar ljudenergin lika snabbt som ifrågavarande rum eller föremål (TNC 95)

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • inkoppling:

  inskärning i befintlig ledning för anslutning av ny ledning (Bygghandlingar 90)

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan