VVS & Kyla 22
|
RA
Ställdon för spjäll, pneumatiska
Generation 
VVS & Kyla 22

UEB.2Ställdon för spjäll, pneumatiska

RA

Ange om ställdon ska vara utförda för elektrisk eller... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • styrning:

    (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan