VVS & Kyla 22

UEB.1Ställdon för spjäll, elektriska

RA

Ange om särskild typ av elektriskt ställdon avses, till... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ställdon:

    don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan