VVS & Kyla 22
|
AMA RA
STÄLLDON
Generation 
VVS & Kyla 22

UESTÄLLDON

AMA

RA

Ange ställdon under aktuell kod och rubrik enligt tabell RA... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • brandgasspjäll:

  spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning av brandgas (TNC 95) Brandgasspjället är vid normal drift helt öppet; vid indikering av brandgas stängs spjället.

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

 • styrfunktionsenhet:

  enhet som ingår i styrutrustning och behandlar insignal och dessutom utför ytterligare någon av styrutrustningens funktioner, till exempel förstärkning, kompensering, sekvensstyrning

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan