VVS & Kyla 22
|
RA
MÄTSTYRDON
Generation 
VVS & Kyla 22

UDMÄTSTYRDON

RA

Här anges styrdon som mäter en instorhet, jämför med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • börvärde:

  en storhets önskade värde i visst ögonblick (TNC 95); jämför ärvärde Om inte annat sägs avses med börvärde det önskade värdet för den reglerade storheten.

 • funktionskrav:

  verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

 • mätstyrdon:

  styrdon som mäter en instorhet, jämför med ett inställbart börvärde och lämnar en utstorhet som direkt styr objektet

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan