VVS & Kyla 22

UCSTYRFUNKTIONSENHETER

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

  • styrfunktionsenhet:

    enhet som ingår i styrutrustning och behandlar insignal och dessutom utför ytterligare någon av styrutrustningens funktioner, till exempel förstärkning, kompensering, sekvensstyrning

  • styrutrustning:

    regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

Till toppen av sidan