VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Givare för koncentration, rörmonterade, kontinuerliga elektriska - ammoniakgivare
Generation 
VVS & Kyla 22

UBK.326Givare för koncentration, rörmonterade, kontinuerliga elektriska - ammoniakgivare

RA

Ange

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

  • köldmedium:

    ett medium som består av eller innehåller en f-gas och är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2016:1128); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

  • säkerhetsventil:

    ventil som är betingad av säkerhetsskäl och som automatiskt släpper ut ånga, vatten eller annan gas eller vätska från en ledning, behållare, panna eller dylikt vid ett visst övertryck hos gasen eller vätskan (TNC 95)

Till toppen av sidan