VVS & Kyla 22
|
RA
Givare för koncentration, rörmonterade, kontinuerliga elektriska - konduktivitetsgivare
Generation 
VVS & Kyla 22

UBK.321Givare för koncentration, rörmonterade, kontinuerliga elektriska - konduktivitetsgivare

Begreppsbestämningar

  • förstärkare:

    apparat som höjer signalspänning, ström eller dylikt

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan