VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Givare för koncentration, rumsmonterade, kontinuerliga elektriska - brandfarliga gaser
Generation 
VVS & Kyla 22

UBK.227Givare för koncentration, rumsmonterade, kontinuerliga elektriska - brandfarliga gaser

AMA

Givarens mätområde ska omfatta 200–5 000 ppm alternativt... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Här anges krav för givare för till exempel propangas.

Ange... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan