VVS & Kyla 22

UBK.221Givare för koncentration, rumsmonterade, kontinuerliga elektriska - rökdetektor

Begreppsbestämningar

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

  • förstärkare:

    apparat som höjer signalspänning, ström eller dylikt

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan