VVS & Kyla 22
|
RA
Givare för nivå, rörmonterade, kontinuerliga elektriska
Generation 
VVS & Kyla 22

UBF.32Givare för nivå, rörmonterade, kontinuerliga elektriska

RA

Ange om givare ska anslutas till mätstyrdon enligt Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

  • mätstyrdon:

    styrdon som mäter en instorhet, jämför med ett inställbart börvärde och lämnar en utstorhet som direkt styr objektet

Till toppen av sidan