VVS & Kyla 22

UBC.11Givare för tryck, kanalmonterade, stegvisa elektriska

RA

Fläktvakter

Ange

  • mätområde, larmgräns och mätmetod, till...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sluttryckfall:

    (för luftfilter:) av tillverkare rekommenderat högsta tryckfall genom filter vid angivet luftflöde (TNC 69)

Till toppen av sidan