VVS & Kyla 22
|
RA
Givare för temperatur, rörmonterade, kontinuerliga elektriska
Generation 
VVS & Kyla 22

UBB.32Givare för temperatur, rörmonterade, kontinuerliga elektriska

RA

Frysvakter

Ange om

  • frysvakt ska anslutas till
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mätstyrdon:

    styrdon som mäter en instorhet, jämför med ett inställbart börvärde och lämnar en utstorhet som direkt styr objektet

Till toppen av sidan