VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Givare för temperatur, rörmonterade
Generation 
VVS & Kyla 22

UBB.3Givare för temperatur, rörmonterade

AMA

Givare i rörledning ska förses med dykrör av koppar... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange rörledningsmaterial och isolertjocklek på isolerad... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

  • mätvärde:

    värde erhållet vid mätning Mätvärde kan vara korrigerat eller okorrigerat värde (visst värde). Mätvärde kan vara värde från enstaka mätning eller medelvärde från upprepade mätningar.

Till toppen av sidan