VVS & Kyla 22

UBB.2Givare för temperatur, rumsmonterade

RA

Beakta att givare för temperatur kan påverkas av temperaturen... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan