VVS & Kyla 22
|
RA
Givare för temperatur, kanalmonterade, kontinuerliga elektriska
Generation 
VVS & Kyla 22

UBB.12Givare för temperatur, kanalmonterade, kontinuerliga elektriska

Begreppsbestämningar

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

  • värmeväxlare:

    apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95) Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan