VVS & Kyla 22
|
AMA RA
GIVARE
Generation 
VVS & Kyla 22

UBGIVARE

RA

Här anges givare (mätdon), till exempel sensor,... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • absorptionsarea:

  även ekvivalent ljudabsorptionsarea (hos ett rum eller ett föremål däri:) storleken av den yta med absorptionsfaktorn lika med 1, som vid given frekvens och energitäthet absorberar ljudenergin lika snabbt som ifrågavarande rum eller föremål (TNC 95)

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • börvärde:

  en storhets önskade värde i visst ögonblick (TNC 95); jämför ärvärde Om inte annat sägs avses med börvärde det önskade värdet för den reglerade storheten.

 • funktionskontroll:

  kontroll av funktionen hos en byggnadsdel, ett installationssystem eller en färdig byggnad (TNC 95)

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • ljudnivå:

  även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95) Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare. Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • mätomvandlare:

  även givare don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • styrfunktionsenhet:

  enhet som ingår i styrutrustning och behandlar insignal och dessutom utför ytterligare någon av styrutrustningens funktioner, till exempel förstärkning, kompensering, sekvensstyrning

 • termisk isolering:

  minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

 • vakt:

  givare speciellt avsedd för övervakning

Till toppen av sidan