VVS & Kyla 22
|
AMA RA
APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING
Generation 
VVS & Kyla 22

UAPPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING

AMA

Apparat ska väljas så att den är tillräckligt okänslig... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta vid projektering av system med datorer krav och råd... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Till toppen av sidan