VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Apparatskåp, apparattavlor m m
Generation 
VVS & Kyla 22

SKB.5Apparatskåp, apparattavlor m m

AMA

Apparatskåp, apparattavla, pulpet och dylikt ska uppfylla... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • vilka apparater som ska monteras infällda i dörr eller...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten. Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan