VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Beröringsskyddade centraler
Generation 
VVS & Kyla 22

SKB.422Beröringsskyddade centraler

AMA

RA

Ange om central ska utföras som modulcentral.

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • håltagning:

    operation som görs i efterhand och som åstadkommer urtag eller hål genom att material avlägsnas från vissa partier som blivit fyllda tidigare under produktionsprocessen

  • inkoppling:

    inskärning i befintlig ledning för anslutning av ny ledning (Bygghandlingar 90)

  • ursparning:

    operation vid vilken en hålighet (slits, ränna eller hål) i en konstruktion tillkommer redan vid tillverkning av konstruktionen genom formsättning, murning eller motsvarande

Till toppen av sidan