VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kapslade kopplingsutrustningar för lågspänning
Generation 
VVS & Kyla 22

SKB.42Kapslade kopplingsutrustningar för lågspänning

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Central ska vara utförd med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta SS-EN 61439-1.

Ange under aktuell kod... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • mätning:

  bestämning av storhetsvärde

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

Till toppen av sidan