VVS & Kyla 22

SFE.41Program för anläggningsdiagnostik

RA

Ange om styr- och övervakningssystemet ska förses med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • frånluft:

    luft som bortförs från ett rum (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft Luften kan föras ut till det fria som avluft eller återföras till tilluftsaggregat genom anordning för återluft; se figur AMA Begreppsbestämningar/avluft.

Till toppen av sidan