VVS & Kyla 22
|
RA
Webbgränssnitt
Generation 
VVS & Kyla 22

SFE.22Webbgränssnitt

RA

Ange krav på gränssnitt för webbserver i DUC/PLC, till... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • gränssnitt:

    gräns mellan två funktionsenheter, specificerad med avseende på bland annat funktioner, fysisk hopkoppling, signaler

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan