VVS & Kyla 22

SFE.21Operatörsgränssnitt

RA

Begreppsbestämningar

  • gränssnitt:

    gräns mellan två funktionsenheter, specificerad med avseende på bland annat funktioner, fysisk hopkoppling, signaler

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan