VVS & Kyla 22

SFE.2Tillämpningsprogramvaror

AMA

RA

Överordnat styr- och övervakningssystem/SCADA

Ange krav... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • färg:

    målningsmaterial som består av en blandning av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment, och som är avsett att påföras på en yta och där efter torkning bilda ett fast skikt (TNC 95); jämför kulör

  • tillämpningsprogram:

    datorprogram som fullgör en funktion för användaren och som vanligen samarbetar med och är beroende av systemprogramvaran

Till toppen av sidan