VVS & Kyla 22

SFB.36In- och utenheter för nätverkskommunikation

Begreppsbestämningar

  • beställare:

    uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare (TNC 95)

Till toppen av sidan