VVS & Kyla 22

SDC.31Kopplingsplintar på skena

AMA

Kopplingsplint ska vara utförd för montering på skena med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange i förekommande fall profiltyp och mått för fästskena... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan