VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Kopplingsplintar
Generation 
VVS & Kyla 22

SDC.3Kopplingsplintar

AMA

Kopplingsplint ska ha kontaktelement anpassade till de kablar... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Felsökning underlättas om på plintarnas kabelsida endast... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • märkning:

    text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan