VVS & Kyla 22

SAPPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESYSTEM

AMA

Apparater, maskiner och utrustningar ska vara anpassade till... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Stora elapparater inomhus bör placeras så att tekniska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

  • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick; jämför drift

Till toppen av sidan