VVS & Kyla 22
|
RA
LJUDISOLERING AV INSTALLATIONER MED TERMOISOLERVAROR
Generation 
VVS & Kyla 22

RELJUDISOLERING AV INSTALLATIONER MED TERMOISOLERVAROR

RA

Under denna kod och rubrik anges föreskrifter för... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ljudisolering:

    (ljudisolervara) material som har förmåga att begränsa ljudgenomgång (TNC 95) (ljudisolering) minskning av ljudöverföring (TNC 95)

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan