VVS & Kyla 22
|
AMA RA
ÅNGBROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSAPPARAT
Generation 
VVS & Kyla 22

RDGÅNGBROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSAPPARAT

AMA

Apparater och andra komponenter som ansluts till... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange alternativ ångbroms i de fall apparat har sådan form... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan