VVS & Kyla 22
|
AMA RA
ÅNGBROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSKANAL
Generation 
VVS & Kyla 22

RDFÅNGBROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSKANAL

AMA

Ångbromsar av folie ska monteras på underlag som inte... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Effektiv ångbroms på isolerade ventilationskanaler är svår... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan