VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ångbromsar av plan mönsterpräglad metalliserad stålplåt på isolerad behållare, apparat e d
Generation 
VVS & Kyla 22

RDE.5Ångbromsar av plan mönsterpräglad metalliserad stålplåt på isolerad behållare, apparat e d

AMA

Vara i ångbroms

Plan mönsterpräglad aluzinkbelagd stålplåt.

Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Föreskriv detta utförande endast vid platsskummad isolering... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • behållare:

    kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

Till toppen av sidan