VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ångbromsar på isolerad fläns, koppling eller ventil med fast överisolering
Generation 
VVS & Kyla 22

RDC.2Ångbromsar på isolerad fläns, koppling eller ventil med fast överisolering

AMA

Isolerad fläns, koppling och ventilhus ska förses med ångbroms... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • av vilket material ångbroms ska utföras
  • hur tätning...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan