VVS & Kyla 22
|
AMA RA
ÅNGBROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER
Generation 
VVS & Kyla 22

RDÅNGBROMSAR PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Vara till ångbroms ska... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

Till toppen av sidan