VVS & Kyla 22

RCH.2Ytbeklädnader av aluminiumplåt på isolerad rökkanal eller avgaskanal

RA

Ange under aktuell kod och rubrik typ av ytbeläggning i de... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • plåt:

    (1) endimensionellt bestämd formvara av homogent material, oftast metall, med viss styvhet (TNC 95) (2) beslag tillverkat av formvaran plåt, avsett att skydda underliggande yta från yttre påverkan (TNC 95)

Till toppen av sidan