VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ytbeklädnader av självvulkaniserande duk på isolerad ventilationskanal
Generation 
VVS & Kyla 22

RCF.43Ytbeklädnader av självvulkaniserande duk på isolerad ventilationskanal

AMA

Ytbeklädnadsvara

Självvulkaniserande UV-beständig duk... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Här föreskrivs ytbeklädnad av så kallad... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kulör:

    egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan