VVS & Kyla 22

RCF.25Ytbeklädnader av plan perforerad aluminiumplåt på invändigt isolerad rektangulär ventilationskanal

AMA

Ytbeklädnadsvara

Plan, perforerad aluminiumplåt med minst... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • plåt:

    (1) endimensionellt bestämd formvara av homogent material, oftast metall, med viss styvhet (TNC 95) (2) beslag tillverkat av formvaran plåt, avsett att skydda underliggande yta från yttre påverkan (TNC 95)

Till toppen av sidan