VVS & Kyla 22

RCE.24Ytbeklädnader av profilerad mönsterpräglad aluminiumplåt på isolerad behållare, apparat e d

AMA

Ytbeklädnadsvara

Profilerad mönsterpräglad... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ytbeklädnadsvara

Ange profilutformning... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • plåt:

    (1) endimensionellt bestämd formvara av homogent material, oftast metall, med viss styvhet (TNC 95) (2) beslag tillverkat av formvaran plåt, avsett att skydda underliggande yta från yttre påverkan (TNC 95)

Till toppen av sidan