VVS & Kyla 22

RCE.21Ytbeklädnader av plan aluminiumplåt på isolerad behållare, apparat e d

AMA

Ytbeklädnadsvara

Plan aluminiumplåt.

På cirkulär behållare Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • behållare:

    kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

Till toppen av sidan