VVS & Kyla 22
|
RA
Ytbeklädnader av metalliserad stålplåt på isolerad behållare, apparat e d
Generation 
VVS & Kyla 22

RCE.1Ytbeklädnader av metalliserad stålplåt på isolerad behållare, apparat e d

Begreppsbestämningar

  • metallisering:

    metallisk ytbeläggning på såväl metalliskt som icke metalliskt material, oberoende av beläggningsförfarande

Till toppen av sidan