VVS & Kyla 22

RCB.23Ytbeklädnader av tunn mönsterpräglad aluminiumplåt på isolerad rörledning

AMA

Ytbeklädnadsvara

Mönsterpräglad aluminiumplåt med tjocklek... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ytbeklädnadsvara

Beakta tillverkarens anvisningar om... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • plåt:

    (1) endimensionellt bestämd formvara av homogent material, oftast metall, med viss styvhet (TNC 95) (2) beslag tillverkat av formvaran plåt, avsett att skydda underliggande yta från yttre påverkan (TNC 95)

Till toppen av sidan