VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ytbeklädnader av plan aluminiumplåt på isolerad rörledning
Generation 
VVS & Kyla 22

RCB.21Ytbeklädnader av plan aluminiumplåt på isolerad rörledning

AMA

Ytbeklädnadsvara

Plan aluminiumplåt.

Plåttjocklek på... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Montering

I de fall plåten vid platsskummad isolering även... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan