VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Ytbeklädnader av plan aluzinkplåt på isolerad rörledning
Generation 
VVS & Kyla 22

RCB.111Ytbeklädnader av plan aluzinkplåt på isolerad rörledning

AMA

Ytbeklädnadsvara

Plan stålplåt belagd med... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Montering

I de fall plåten vid platsskummad isolering även... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan