VVS & Kyla 22
|
AMA RA
YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER
Generation 
VVS & Kyla 22

RCYTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ytbeklädnadsmaterial ska ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • metallisering:

    metallisk ytbeläggning på såväl metalliskt som icke metalliskt material, oberoende av beläggningsförfarande

  • termisk isolering:

    minskning av värmeöverföring med hjälp av material som reflekterar värmestrålning eller har låg värmeledningsförmåga (TNC 95)

  • ångbroms:

    materialskikt avsett att försvåra fukttransport genom vattenångsdiffusion eller fuktkonvektion

Till toppen av sidan