VVS & Kyla 22
|
RA
TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL
Generation 
VVS & Kyla 22

RBITERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL

RA

Beakta

  • kraven i myndighetsföreskrifter beträffande...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

  • givare:

    don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

Till toppen av sidan