VVS & Kyla 22

RBI.3Termisk isolering invändigt i ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

AMA

Isolervara

Isolervara och isolertjocklek ska vara... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Isolervara

Välj isolermaterial och ytskikt med hänsyn... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95) Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

Till toppen av sidan