VVS & Kyla 22

RBI.225Termisk isolering med plattor av syntetiskt cellgummi utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass

AMA

Isolervara

Platta av syntetiskt cellgummi.

Montering

Längd-... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Isolervara

Ange

  • typ av syntetiskt cellgummi
  • krav...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.
Till toppen av sidan