VVS & Kyla 22

RBI.121Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

RA

Isolervara

Ange

  • brandtekniskt avskiljande klass
  • typ av...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.
Till toppen av sidan